1. อาคารเรียน 3ชั้น และคลินิก            แพทย์แผนไทยประยุกต์ 7. บ้านพักนักศึกษา 13. ป้อมยาม
2. หอพักนักศึกษา 8. สวนสมุนไพร 14. บ้านพักบุคลากร
3. อาคารอเนกประสงค์ 9. โรงจอดรถ 15. บ้านพักนักศึกษา
4. บ้านพักผู้อำนวยการวิทยาลัย 10. ศาลา 16. ร้านยาวิทยาลัย
5. โรงครัว 11. ลานพระพูทธรูป 17. โรงผลิตยา
6. บ้านพักบุคลากร 12. ป้ายวิทยาลัย  

 

QR Code Map และพิกัดตำแหน่งภูมิศาสตร์   14.111833, 101.332545