RSS
ภาพกิจกรรม - วันไหว้ครูวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีการศึกษา 2562

           วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  จัดพิธีวันไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของวิทยาลัยฯ

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 0x
ภาพกิจกรรม - ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

           เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี อาจารย์ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ กล่าวต้อนรับ พาเข้าศึกษาดูงานในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแลกเปลี่ยนความระหว่างการแพทย์แผนจีนกับแผนไทย 

 

Number of images in category: 11
Category Viewed: 0x
ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องอายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)

        เมื่อวันที่ 20 - 21 ก.ค. 2562 มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"อายุรเวทติกิจฉาวิธี(หัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท)"  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการตามแบบฉบับอายุรเวท และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอายุรเวท ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จากศิษย์เก่าวิทยาลัย และบุคลากรที่สนใจ

 

Number of images in category: 10
Category Viewed: 0x
 
Powered by Phoca Gallery